Thủ thuật sử dụng eDoc

(Dành cho người dùng tại Nhà trường, Trung tâm, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT)

Cập nhật: Ngày 7/3/2024

1. Thủ thuật trình ký nhanh nhiều File trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=olDFa3cO78s

2. Thủ thuật tìm kiếm siêu nhanh và đầy đủ tất cả các File sổ cần ký duyệt trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=SPi78YsanHk

3. Thủ thuật ký duyệt siêu nhanh nhiều File trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=gQ4JxwOChmI

4. Thủ thuật ban hành nhanh nhiều File trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=V1NJBoDjn9g

5. Thủ thuật trình ký lại trên phần mềm eDoc sau khi bị từ chối ký duyệt

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=Fdk_k09npeo

6. Thủ thuật khai báo nhanh nhiều kỳ nộp sổ trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=ph-NIl6jmII

7. Thủ thuật khai báo Sổ Giáo án một cách siêu nhanh và chuẩn ở trên phần mềm eDoc dành cho các Trường Mầm non

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=6se9VgbsRek

8. Thủ thuật nhập Nhận xét ngày lên File giáo án của Giáo viên ở cấp Mầm non trên phần mềm eDoc_thủ thuật 1

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=dxyEro7W_sU

9. Thủ thuật tạo nội dung nhận xét cho Sổ giáo án của Giáo viên ở cấp Mầm non trên phần mềm eDoc_thủ thuật 2

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=lMQy7BDLidk

10. Thủ thuật quản lý tất cả Giáo án của Cán bộ, Giáo viên toàn trường chỉ bằng 1 Sổ duy nhất trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=86bOmpa6O8Y

11. Thủ thuật tự cập nhật ngày dạy thực tế lên File giáo án của Giáo viên ở trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=n4ZJAIfbkfQ&t=101s

12. Thủ thuật xử lý tình trạng trình ký trên eDoc mà không tìm thấy kỳ nộp sổ

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=khTKHz4RrYI

13. Thủ thuật nhân bản Sổ trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=2DTbXXqTM1Y

14. Thủ thuật biến nhiều Sổ thành 1 Sổ trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=gLRqYGtrIHc

15. Thủ thuật tự mở quyền sử dụng phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=KIhKYnqovgI

16. Thủ thuật khóa Sổ trên phần mềm eDoc để chỉ người nội bộ trường được nhìn thấy Sổ đó

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=HWyp-IqdTyg

17. Thủ thuật khóa không cho người xem tải được File sổ từ phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=-z4wfBGrD7E

18. Thủ thuật sửa lại Danh sách người ký duyệt sổ đối với Sổ đã ở trạng thái “Sử dụng” trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=29XABvl3b0I

19. Thủ thuật để xóa File sổ không muốn để trên phần mềm eDoc (dọn File rác)

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=6aMtmmA-iTU

20. Thủ thuật khôi phục File sổ đã bị lỡ tay xóa trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=UrcLGqRJxeI

21. Thủ thuật khôi phục Danh mục sổ đã bị xóa trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=Iyt0d06moOE

22. Thủ thuật hiển thị/khóa hiển thị thông tin chữ ký sổ trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=bEY8IyU4GsQ

23. Thủ thuật tra cứu nhanh và đầy đủ lịch sử sử dụng phần mềm eDoc của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=B8fehk8VQSE

24. Thủ thuật khai báo để quản lý Sổ trên eDoc theo dạng cây thư mục quen thuộc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=Ylen4G5Sbas

25. Thủ thuật sắp đặt vị trí hiển thị các Nhóm danh mục sổ trên eDoc theo ý muốn

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=W9nuOOI6EFo

26. Sự khác biệt trong hai cách quản lý Giáo án trên phần mềm eDoc

Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=AoFCpn-vzII

Last updated