Lợi ích khi sử dụng hệ thống hồ sơ sổ sách điện tử

Hồ sơ sổ sách giáo giáo dục – eDoc khi đưa vào triển khai sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả giáo viên và các cấp quản lý:

  • Tiết kiệm chi phí tiền giấy và in ấn cho giáo viên.

  • Tiết kiệm chi phí và không gian lưu trữ hồ sơ sổ sách của nhà trường. Tránh được các nguy cơ mất mát, hư hại hồ sơ do các lý do không mong muốn.

  • Tiết kiệm thời gian trong công việc trình ký hồ sơ. Người dùng có thể trình và ký bất cứ ở đâu khi có kết nối internet.

  • Đảm bảo quy trình sử dụng sổ sách chính xác đúng quyền, đúng vai trò đến từng cá nhân cho cả hệ thống giáo dục.

  • Đơn giản, thuận tiện cho công tác kiểm tra đánh giá tình hình sổ sách của cấp quản lý. Cho phép cấp quản lý có thể kiểm soát được tình hình hoàn thành hồ sơ sổ sách của tất cả các đơn vị bên dưới mà không cần phải đi đến đơn vị để kiểm tra.

  • Cho phép khai thác và có thể chia sẽ dữ liệu hồ sơ sổ sách như đúng mong muốn của đơn vị sử dụng.

  • Giúp thay đổi nhiều quy trình làm việc liên quan đến các loại hồ sơ trong ngành GD&ĐT, biến việc trước đây là không thể thì nay trở thành đơn giản, biến việc tốn nhiều thời gian để thực hiện nay trở lên nhanh chóng. Qua đó, tăng năng suất lao động của cán bộ, chuyên viên, nhân viên trong Ngành lên nhiều lần so với trước, mang lại hiệu quả cao cho công việc.

Last updated