Phần mềm eDoc quản lý được bao nhiêu loại hồ sơ điện tử ?

 • Nhóm 1: Các loại hồ sơ, sổ sách được tạo ra trực tiếp từ phần mềm SMAS. Nhóm này chia ra làm 2 loại:

  • Loại đã được đồng bộ từ SMAS sang eDoc => Tạo file trình ký dùng trên eDoc trực tiếp ngay trên giao diện vốn có của SMAS.

  • Loại chưa được đồng bộ từ SMAS sang eDoc => Phải xuất file xuống máy tính, chuyển thành file pdf rồi mới thực hiện trình ký.

 • Nhóm 2: Các loại hồ sơ, sổ sách được tạo ra từ các phần mềm, hệ thống phần mềm khác SMAS như:

  • Phần mềm máy tính: Word, Excel, Powerpoint,… miễn là có thể tạo ra file và chuyển file đó thành dạng file pdf là được.

  • Hệ thống phần mềm QLNT khác SMAS: VnEdu, eNetviet,… cứ xuất được file về máy tính và chuyển file đó sang dạng file pdf là được.

  • Phần mềm, hệ thống phần mềm khác (Quản lý Dinh dưỡng, Học phí điện tử, Tuyển sinh, Y tế học đường, …) miễn là phần mềm đó xuất được file về máy tính và chuyển được file đó thành dạng file pdf là được.

Last updated