📚Trình ký sổ từ hệ thống SMAS

Hướng dẫn tạo mẫu sổ, trình ký sổ từ SMAS sang eDoc

Tạo mẫu sổ để trình ký từ SMAS

Để có thể trình ký được sổ từ SMAS sang eDoc thì trước tiên cần phải tạo mẫu sổ có tính chất “Mẫu sổ được phép đẩy file dữ liệu từ hệ thống quản lý khác”

 • Quản trị trường vào chức năng “Danh mục sổ” và chọn Thêm mới

 • Tại màn hình Thêm mới nhấn chọn “Mẫu sổ được phép đẩy file dữ liệu từ hệ thống quản lý khác”

 • Thực hiện chọn mẫu sổ cần tạo để đẩy dữ liệu từ SMAS sang eDoc

 • Đối với loại mẫu sổ này thì hệ thống sẽ gán cứng các tính chất vào mẫu sổ theo đúng quy định để có thể đẩy đúng quy trình từ SMAS sang.

 • Một số thuộc tính người dùng có thể cập nhật lại, bao gồm:

  • Tần suất nộp: có thể chọn tuần suất nộp theo đúng nhu cầu

  • Không giới hạn lần nộp trong cùng kỳ nộp

  • File mẫu

  • Thông tin bắt buộc ký CA: có thể chọn hoặc không chọn

 • Sau khi tạo mẫu sổ xong cần cấp quản lý đăng nhập vào eDoc và thực hiện phê duyệt để sử dụng

Danh sách và chi tiết tính chất các mẫu sổ nộp từ SMAS:

STT

Tên sổ

Tính chất

Người trình ký

Người ký

1

Sổ đăng bộ

Loại áp dụng: Trường Cấp áp dụng: 1,2,3 Tần suất: 1 lần/năm Định dạng file: PDF

Quản trị trường

Cán bộ quản lý trường

2

Sổ chủ nhiệm

Loại áp dụng: Lớp Cấp áp dụng: 1,2,3 Tần suất: 1 lần/năm Định dạng file: PDF

Giáo viên chủ nhiệm hoặc Quản trị trường

1. Giáo viên chủ nhiệm 2. Cán bộ quản lý trường

3

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học)

Loại áp dụng: Lớp Cấp áp dụng: 2,3 Tần suất: 1 lần/học kỳ Định dạng file: PDF

Giáo viên chủ nhiệm hoặc Quản trị trường

1. Giáo viên chủ nhiệm 2.Tất cả giáo viên bộ môn 3. Cán bộ quản lý trường

4

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo giáo viên)

Loại áp dụng: GVBM Cấp áp dụng: 2,3 Tần suất: 1 lần/học kỳ Định dạng file: PDF

Giáo viên bộ môn

1. Giáo viên bộ môn 2. Cán bộ quản lý trường

5

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá

Loại áp dụng: Lớp Cấp áp dụng: 1 Tần suất: 1 lần/học kỳ Định dạng file: PDF

Giáo viên chủ nhiệm hoặc Quản trị trường

1. Giáo viên chủ nhiệm 2. Cán bộ quản lý trường

6

Lịch báo giảng

Loại áp dụng: GVBM Cấp áp dụng: 1,2,3 Tần suất: 1 lần/tuần Định dạng file: PDF

Giáo viên bộ môn

1. Giáo viên bộ môn 2. Quản lý tổ bộ môn 3. Cán bộ quản lý trường

7

Sổ kế hoạch chuyên môn

Loại áp dụng: Tổ bộ môn Cấp áp dụng: 1,2,3 Tần suất: 1 năm/lần Định dạng file: PDF

Quản lý tộ bộ môn hoặc Quản trị trường

1. Quản lý tổ bộ môn 2. Cán bộ quản lý trường

8

Sổ đầu bài

Loại áp dụng: Lớp Cấp áp dụng: 1,2,3 Tần suất: 1 lần/tuần Định dạng file: PDF

Giáo viên chủ nhiệm hoặc Quản trị trường

1. Giáo viên chủ nhiệm 2.Tất cả giáo viên bộ môn có nhập liệu 3. Cán bộ quản lý trường

9

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (VNEN)

Loại áp dụng: Lớp Cấp áp dụng: 2 Tần suất: 1 lần/học kỳ Định dạng file: PDF

Giáo viên chủ nhiệm hoặc Quản trị trường

1. Giáo viên chủ nhiệm 2.Tất cả giáo viên bộ môn 3. Cán bộ quản lý trường

10

Hồ sơ quản lý trẻ em

Loại áp dụng: Trường Cấp áp dụng: Mầm non Tần suất: 1 lần/năm Định dạng file: PDF

Quản trị trường

Cán bộ quản lý trường

11

Sổ theo dõi sức khỏe trẻ

Loại áp dụng: Học sinh Cấp áp dụng: Mầm non Tần suất: 1 lần/năm Định dạng file: PDF

VG phụ trách

1. Giáo viên phụ trách 2. Cán bộ quản lý trường

12

Sổ theo dõi trẻ đến nhóm/lớp

Loại áp dụng: Lớp Cấp áp dụng: Mầm non Tần suất: 1 lần/tháng Định dạng file: PDF

VG phụ trách

1. Giáo viên phụ trách 2. Cán bộ quản lý trường

Lưu ý: nếu trường hợp cấp Phòng, Sở, Trường cùng tạo mẫu sổ giống nhau có tính chất nộp từ SMAS sang thì khi nộp sẽ ưu tiên lưu ở mẫu sổ của Sở > Phòng > Trường

Trình ký sổ từ SMAS

Để thực hiện trình ký sổ từ SMAS thì người dùng cần đăng nhập vào hệ thống SMAS và lựa chọn tương ứng chức năng sổ trên SMAS và nhấn chọn trình ký eDoc. Tùy mỗi loại sổ khác nhau sẽ có đối tượng trình ký khác nhau.

Quy trình:

 1. Vào SMAS chọn chức năng để nộp sổ: xem chi tiết các bước như mô tả phía bên dưới

 2. Vào eDoc để kiểm tra lại thông tin file đã nộp

 3. Thực hiện ký duyệt như bình thường theo quy trình ký duyệt trên eDoc

Sổ đăng bộ

 • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo hồ sơ học sinh > Sổ đăng bộ

 • Người trình ký: tài khoản quản trị SMAS

 • Chọn trình ký eDoc

  • Thực hiện chọn các thuộc tính để in sổ, hệ thống sẽ tạo ra file PDF như cấu hình chọn trên SMAS và đẩy sang eDoc

  • Chọn kỳ nộp

  • Chọn người ký sổ: là các bộ quản lý nhà trường

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Sổ chủ nhiệm

 • Chức năng trên SMAS: Cán bộ > Sổ chủ nhiệm 2.0

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

  • Tài khoản giáo viên chủ nhiệm: trình ký lớp mình chủ nhiềm

 • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 2: là các bộ quản lý nhà trường

  • Lớp nộp sổ: đối với admin SMAS thì có thể tích chọn nhiều lớp để tiến hành nộp sổ

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học)

 • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập > Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (lớp học)

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

  • Tài khoản giáo viên chủ nhiệm: trình ký lớp mình chủ nhiềm

 • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 3: là các bộ quản lý nhà trường

  • Lớp nộp sổ: đối với admin SMAS thì có thể tích chọn nhiều lớp để tiến hành nộp sổ

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo giáo viên)

 • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập > Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (GV)

 • Người trình ký:

  • Tài khoản giáo viên bộ môn: trình ký file nộp sổ của chính mình

 • Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 2: là các bộ quản lý nhà trường

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá (Tiểu học)

 • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo kết quả học tập > Bảng tổng hợp kết quả đánh giá

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

  • Tài khoản giáo viên chủ nhiệm: trình ký lớp mình chủ nhiềm

 • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 3: là các bộ quản lý nhà trường

  • Lớp nộp sổ: đối với admin SMAS thì có thể tích chọn nhiều lớp để tiến hành nộp sổ

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Lịch báo giảng

 • Chức năng trên SMAS: Cán bộ > Lịch báo giảng > Lịch báo giảng

 • Người trình ký:

  • Tài khoản giáo viên bộ môn: trình ký file nộp sổ của chính mình

 • Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn mẫu

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 2: là các bộ quản lý nhà trường

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Sổ kế hoạch chuyên môn

 • Chức năng trên SMAS: Cán bộ > Sổ kế hoạch chuyên môn

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản lý tổ chuyên môn

 • Chọn trình ký eDoc

  • Chọn tổ chuyên môn

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn mẫu

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người ký 1: là quản lý tổ chuyển môn

  • Chọn người ký 2: là các bộ quản lý nhà trường

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Sổ đầu bài

 • Chức năng trên SMAS: Học sinh > Sổ ghi đầu bài

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

  • Tài khoản giáo viên chủ nhiệm: trình ký lớp mình chủ nhiềm

 • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 3: là các bộ quản lý nhà trường

  • Lớp nộp sổ: đối với admin SMAS thì có thể tích chọn nhiều lớp để tiến hành nộp sổ

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (VNEN)

 • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > VNEN > Sổ đánh giá học sinh

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

  • Tài khoản giáo viên chủ nhiệm: trình ký lớp mình chủ nhiềm

 • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người 3: là các bộ quản lý nhà trường

  • Lớp nộp sổ: đối với admin SMAS thì có thể tích chọn nhiều lớp để tiến hành nộp sổ

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

Hồ sơ quản lý trẻ em

 • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo hồ sơ trẻ > Hồ sơ quản lý trẻ em

 • Người trình ký:

  • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

 • Chọn các thông tin xuất mẫu sổ, Chọn trình ký eDoc

  • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

  • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

  • Chọn người ký: là các bộ quản lý nhà trường

  • Chọn Trình ký để hoàn tất

  Sổ theo dõi sức khỏe trẻ

  • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo hồ sơ trẻ > Sổ theo dõi sức khỏe trẻ

  • Người trình ký:

   • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các trẻ

   • Tài khoản giáo viên phụ trách: trình ký trẻ của lớp mình phụ trách

  • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

   • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

   • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

   • Chọn người ký

   • Chọn Trình ký để hoàn tất

   Sổ theo dõi trẻ đến nhóm/lớp

   • Chức năng trên SMAS: Báo cáo > Báo cáo hồ sơ trẻ > Sổ theo dõi trẻ đến nhóm/lớp

   • Người trình ký:

    • Tài khoản quản trị SMAS: được phép trình ký tất cả các lớp

    • Tài khoản giáo viên phụ trách: trình ký lớp mình phụ trách

   • Chọn lớp, Chọn trình ký eDoc

    • Lựa chọn chính xác cấu hình in như mong muốn trên SMAS. Có thể xuất PDF trước để kiểm tra dữ liệu xuất ra có hợp lý như mong muốn chưa?

    • Chọn kỳ nộp: kỳ nộp sẽ dựa theo khai báo từ eDoc

    • Chọn người ký

    • Chọn Trình ký để hoàn tất

Last updated