📁Hồ sơ người dùng

Cho phép tạo ảnh chữ ký và điền thông tin ký số CA

Hồ sơ người dùng

Ảnh chữ ký

Vào Góc phải màn hình, nhấn Chọn Thông tin ký duyệt » Ảnh chữ ký

Bước 1: Đọc file Hướng dẫn tạo ảnh chữ ký, để tạo ra hình ảnh

Bước 4: Nhấn Lưu

Chữ ký số

Vào Góc phải màn hình, nhấn Chọn Thông tin ký duyệt » Chữ ký số

Bước 1: Chọn Phương thức ký số CA mà người dùng đang có

Bước 2: Nhập các cấu hình USB Token / Sim CA / Cloud CA / Smart CA

Bước 3: Nhấn Lưu

Last updated