10 bước sử dụng eDoc

HD thực hiện Quy trình 10 bước để dùng phần mềm Quản lý Hồ sơ điện tử cho Giáo dục (Gọi tắt là eDoc) cho các Nhà trường/Trung tâm GDTX.

Nội dung được cập nhật ngày: 06/02/2023

 1. Mười bước sử dụng phần mềm eDoc là 10 bước nào?

Xem video HD: https://www.youtube.com/watch?v=3Fi1_pssyNo

 1. Hướng dẫn thực hiện 10 bước để dùng phần mềm eDoc cho Nhà trường/TT GDTX

 • Bước 1: Đăng ký cấp quyền sử dụng phần mềm eDoc

Xem video HD: https://www.youtube.com/watch?v=3B0vdx8HZ8c

 • Bước 2: Admin đơn vị tạo tài khoản cá nhân cho 100% CB, GV, NV của đơn vị mình trên phần mềm SMAS

Xem video HD: Nội dung này thực hiện trên SMAS, là một nghiệp vụ rất quen thuộc của Admin nên tạm thời chưa bổ sung Video HD cho nội dung này.

 • Bước 3: Khai báo “Danh mục sổ” điện tử cần quản lý trên eDoc

+ Có 3 vai trò cần thực hiện công việc này là: Chuyên viên ở Sở GD&ĐT, chuyên viên ở Phòng GD&ĐT, CBQL của Nhà trường/Trung tâm GDTX

+ Vai trò có nhiều sáng tạo nhất, quan trọng nhất, tạo ra nhiều giá trị nhất, tính chủ động cao nhất là CBQL của Nhà trường/TT GDTX

+ Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, video HDSD cho mỗi vai trò ở trên nằm ngay tại đây: https://helpedoc.smas.edu.vn

 • Bước 4: Admin đơn vị thực hiện tạo thêm nhóm người dùng (nếu cần), phần quyền cho các nhóm người dùng của đơn vị mình.

Xem video HD: https://www.youtube.com/watch?v=R3VI7ixV5LE

 • Bước 5: Admin đơn vị thực hiện gán ảnh chữ ký, gán thông tin chữ ký số (nếu có CKS) cho 100% CB. GV, NV của đơn vị mình.

Xem video HD: https://youtube.com/watch?v=v1L9yyxX6sI&si=EnSIkaIECMiOmarE

 • Bước 6: Mỗi CB, GV, NV của đơn vị xem tài liệu HDSD cho vai trò của bản thân mình.

Xem tài liệu HDSD theo vai trò của người dùng tại đây: https://helpedoc.smas.edu.vn

 • Bước 7: Soạn thảo (tạo File) Sổ điện tử để sử dụng

Tùy loại Sổ cụ thể và tùy từng trường mà mỗi người thực hiện công việc này trên phần mềm có thể là khác nhau. Nhưng phân làm 3 loại chính như sau:

+ Sổ được soạn thảo trên các phần mềm Office như: Word, Excel,… Đưa lên eDoc quản lý, tạo thành Sổ điện tử

+ Sổ được soạn thảo trên phần mềm Quản lý nhà trường như: SMAS, VnEdu,… => Xuất file để đưa lên eDoc quản lý, tạo thành Sổ điện tử.

+ Sổ được soạn thảo trên các phần mềm Quản lý khác mà nhà trường sử dụng cho các công việc liên quan => Xuất file để đưa lên eDoc quản lý, tạo thành Sổ điện tử.

 • Bước 8: Trình ký Sổ điện tử trên eDoc

Chúng ta, ai ở vài trò nào thì ta xem HDSD cho vai trò đó.

Xem tài liệu HDSD theo vai trò nằm ngay tại đây: https://helpedoc.smas.edu.vn

 • Bước 9: Ký duyệt Sổ điện tử trên eDoc

Chúng ta, ai ở vài trò nào thì ta xem HDSD cho vai trò đó.

Xem tài liệu HDSD theo vai trò nằm ngay tại đây: https://helpedoc.smas.edu.vn

 • Bước 10: Khai thác các Sổ trên eDoc sau ký duyệt, ban hành Sổ

Mỗi vị trí công việc sẽ có nhu cầu khai thác Sổ trên eDoc khác nhau: Xem nội dung, phân tích, đánh giá,… Trong đó, nghiệp vụ đặc thù cho các cấp quản lý là các số liệu báo cáo, chúng ta xem HSDS tại đây: https://helpedoc.smas.edu.vn

GV chủ nhiệm, GV bộ môn, Nhân viên thì chỉ cần nắm 2 nghiệp vụ ở (Bước 8-9), 2 video HDSD là đủ cho công việc của mình rồi.

Last updated