HDSD trọn bộ cho Giáo viên

(Dành cho Giáo viên, nhân viên tại tất cả các Nhà trường)

Cập nhật: Ngày 30/9/2023

Dù chúng ta là giáo viên/nhân viên của bất cứ trường nào, ở bất cứ cấp học nào (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hay TT GDTX-DN), làm việc tại bất cứ địa phương nào thì chúng ta cũng chỉ cần nắm các nghiệp vụ sau để dùng thành thạo phần mềm eDoc. Cụ thể:

1. Nghiệp vụ Trình ký + Ký duyệt sổ điện tử trên phần mềm eDoc

- Với những loại Sổ mà nội dung của File Sổ đó không được tạo ra từ phần mềm SMAS thì xem hướng dẫn tại đây (Ghi chú: Đại đa số các Sổ sử dụng trong thực tế đều thuộc loại này): https://www.youtube.com/watch?v=s2ReQa6XpMo

- Với những loại Sổ mà 100% nội dung của File Sổ đó được tạo ra từ phần mềm SMAS thì xem hướng dẫn tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=-EXVpgvj0RQ

- Tham khảo thêm tại đây:

+ Trình ký: https://www.youtube.com/watch?v=4uTxOjuto0M

+ Ký duyệt: https://www.youtube.com/watch?v=aZtPE5GWkek

2. Nghiệp vụ Kiểm tra thông tin sổ điện tử trên phần mềm eDoc

- Chi tiết trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=FGta1PDJDhQ

Last updated